Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Privatpersonen Publik person

Ingemar Joelsson - sida 4

Under delar av år 1955 tillbringade jag mer än ett halvår i Umeå och omnejd. I Umeå bodde jag först i det så kallade "fattighuset" - en byggnad i lasarettsparken för vikarierande läkare  - och sedermera i tjänstebostäder i Tegs och Bjurholms provinsialläkaredistrikt. 

Jag fick rådet av min kollega Per Lundström att så snart som möjligt flytta från Uppsala till Stockholm med tjänst vid Karolinska institutet, något som jag också lyckades genomföra. Flytten till Stockholm gick redan i slutet av året.

I Stockholm bodde jag först i lägenhet i nybyggt hus i Hässelby Gård. Efter något år köpte jag och flyttade in en villa vid Bromma Kyrka.

Jag bodde i Stokholm under tiotalet år och arbetade vid Karolinska sjukhusets kliniker vid Sabbatsbergs sjukhus - dels den kirurgiska kliniken hos professor Clarence Crafoord och dels vid kvinnokliniken hos professor Per Wetterdahl och hans efterträdare Axel Ingelman-Sundberg.

Parallelt med sjukhustjänsten jobbade jag som jourläkare i Stockhom på nätterna - åkte ut till patienter i de röda jourbilarna. Jag var nästan aldrig ledig, nästan aldrig hemma. Naturligtvis gick äktenskapet i krasch. Barnen gick under något år vind för våg. En ny kvinna kom in i mitt liv.

Gå till privatpersonen sida 2

Gå till privatpersonen sida 3

Gå till privatpersonen sida 5

Redan efter en kort tid tyckte hon mycket om barnen och de om henne. Hon flyttade in i Brommahuset och följde sedan med till New York. Ock därefter tillbaka till Sverige. Efter en 10-årig samlevnad fick vi två barn, Anna 1975 och Erik 1977. Vi separerade 1985.

Livet i New York med forskningsarbete vid Columbia University pågick mellan 1964 och 1969.

Efter hemkomsten till Sverige och Stockholm tjänstgjorde jag vid Radiumhemmet av Karolinska sjukhuset och vid kvinnokliniken, Sabbatsbergs sjukhus.

1975 fick jag tjänsten som professor och lärostolsinnehavare i gynekologi och obstetrik vid universitetet i Umeå. Professuren var kombinerad med tjänst som klinikchef vid Regionsjukhusets kvinnoklinik. Boendet i Umeå kom att sträcka sig under åren fram till 2000, d.v.s. 5 år efter pensioneringen vid 65 års ålder 1995.

Året 2000 flyttade jag till Malmö, där jag först bodde i en enkel två-rummare i Rörsjöstaden och sedan i en härlig fyrarummare på Potatisåkern.

.